TJINFO

IPv4-numre i dhcp-pool

Status DHCP-pool

Denne tjenesten er UIB-intern.

[IPacc] [DHCPadmin] [Annet]

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 08:42:36 27/7-2017 (+0200)

Du bruker Internet-nummeret 54.156.78.4

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-54-156-78-4.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 14/4-2007 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in