TJINFO

IMAP vs POP

IT-avdelingen driver en sentral eposttjeneste for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen. Epost er knyttet til den datakonto som studenter og ansatte får via SEBRA.

En kan lese eposten på ulike måter etter smak og behag eller avhengig av oppkoblingsformen en benytter:

En kan logge interaktivt inn på mailserveren og bruke effektive program som pine eller mutt. Tradisjonellt har en kunnet benyttet telnet men etter at det ble stillt krav om kryptert passordordutveksling med serveren må en nå bruke et program som støtter SSH. Studenter benytter rasmus.uib.no mens ansatte typisk vil velge alf.uib.no
Denne måten å lese eposten på er for særlig interesserte.

En kan bruke en helt vanlig nettleser uten å sette den opp med brukernavn eller servere, ved å logge seg på nettsiden

         https://webmail.uib.no/

Selv om dette er en lettvindt løsning er det neppe et effektivt verktøy for den som benytter epost mye, får mange meldinger tilsendt eller har tunge krav til epostprogrammet. webmail passer best når en skal ta en kikk på eposten sin fra maskiner en vanligvis ikke bruker, f.eks internettkaffer eller naboens PC.

Det har vært mulig å bruke webmail over ukryptert samband men det vil snart bli avviklet. Alle nyere nettlesere støtter imidlertid SSL automatisk så dette vil ikke by på problemer for noen.

Vanlig bruk:

De fleste foretrekker nok å lese sin epost ved hjelp av et dedisert program installert på egen arbeidsstasjon. Alle velkjente program kan brukes mot IT-avdelingens eposttjenere, f.eks Netscape, Mozilla, Eudora og Outlook.

For at disse skal benyttes må programmet først settes riktig opp. Det gjøres typisk ved å velge "Edit --> Preferences --> Mail" eller lignende fra programmets egen toppmeny. Det kan være forvirrende mange valg men langt fra alle trenger å fylles ut.

Det vanskeligste vil være å oppgi innkommende eposttjener. Det finnes nemlig to ulike metoder (protokoller) for å hente eposten fra tjenermaskinen til sin egen arbeidsstasjon. Begge, POP og IMAP, støttes av de aller fleste epostprogram og vil fortsatt bli tilbudt i parallell fra IT-avdelingens maskiner. Tiltross for at de ligner på hverandre byr de imidlertid på hver sine fordeler og ulemper:
 • Skal du ha flere epostfoldere og lese mailen i alle sammen fra ulike maskiner, må du velge IMAP.
  • + : IT-avdelingen vil ta backup av alle folderne hvert døgn.
  • + : All epost er tilgjengelig fra alle IMAP-klienter på alle benyttede maskiner, inklusive webmail.uib.no
  • ÷ : Kan være litt tregt, særlig mot store foldere og over langsomme datanett (oppringt mm)
 • Skal du bare lese innboksen din kan du bruke POP
  • ÷ : Dersom ikke Leave mail on server er satt i epostprogrammet ditt, vil eposten din bli slettet fra serveren
  • ÷ : Folderne dine blir spredd over alle PC-ene du bruker og eldre meldinger vil bare være tilgjengelige på hver enkelt PC.
  • ÷ : Veldig treg mot stor innbok.
  • ÷ : Kan skape problemer om du også samtidig bruker IMAP (f.eks webmail hjemmefra mens PC-en på jobben er påskrudd og sjekker innboksen med POP).
  • + : Veldig rask dersom innboksen ikke er stor.
 • Bruker du POP må du huske
  • Med Leave mail on server blir innboksen din veldig stor etterhvert og ting vil gå veldig tregt.
  • Uten Leave mail on server slettes meldingene fortløpende fra serveren og kopi vil bare finnes på den PC-en du leste eposten fra. Du må selv sørge for backup av all mailen din!
  • Du får bare tilgang til innboksen din på serveren. Meldinger du lagrer i andre foldere, hjemme eller på jobb, finner du bare igjen på den aktuelle PC-en.
  • Dersom du også bruker en IMAP-klient kan det være forvirrende med innboks vs mbox.
  • Dersom du hovedsaklig bruker mail ved UIB og du bruker epost fra mer enn en PC, så burde du nok ha valgt IMAP.
 • Bruker du IMAP må du huske
  • Bruk alltid mail som "home directory".
  • Ulike IMAP-programmer (Mozilla, Outlook, webmail) har ulike løsninger og tilbud om avanserte ting som sortering, flytting til andre foldere mm.
  • Dersom du også bruker en POP-klient kan det være forvirrende med innboks vs mbox.
  • Bruker du epost ved UIB lite, kan kanskje POP være like greit.

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 16:04:39 16/1-2018 (+0100)

Du bruker Internet-nummeret 54.90.83.229

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-54-90-83-229.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 21/9-2003 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in