TJINFO

Hans Morten Kind

http://www.uib.no/kind/ var den første underkatalogen av www.uib.no
og nå er den tilbake.

hmk gratulerer

Primo mai 1991 ble omlag 200 epostbrukere flyttet fra X400-systemet EAN (c=NO,o=Universitetet i Bergen,PRMD=uninett,ADMD="") på VAX/VMS-maskinen ROSE til en nyinstallert maskin som brukte epostsystemet PP fra ISODE. Maskinen ble DNS-navnetjener for uib.no og var den første til å betjene uib.no for epost, selv om bla ii.uib.no og cc.uib.no hadde eksistert i flere år.

Maskinen er fortsatt epost og dns-tjener for uib.no og har samme navn og ip-nummer, selv om maskinvaren har blitt byttet ut omtrent hver 18.måned.

Filen /etc/passwd som brukerne ble lagt til på denne maskinen dannet grunnlag for det som etterhvert ble Sebra, UiBs globale brukeradminstrasjonssystem - og det finnes noen som uforandret fortsatt finnes i den. Selv om det på den tiden fantes flere titalls epostkontorer, er denne løsningen i dag UiBs eneste epostmottak.

La meg gratulere alf.uib.no [129.177.30.3] med tyveårsdagen.
Måtte du leve!

alf ble født med SunOS4 (Solaris-1) og har vandret oppover til Solaris-10, men har aldri brukt Oracle. alf var også den aller første til å huse www.uib.no, selv om det ikke varte lenge. alf har tilbudt POP3 og IMAP i alle år og er fortsatt en login-server - dog er ikke telnet lenger en opsjon; ssh kreves nå.

Når studentene også skulle ha mail i 1994 fikk alf en avlastning av alfred, men det var ikke nok. I 1998 kom (e)rasmus som en studentskygge av alf, men da boksene ble kraftige tok alf igjen over studentene i 2011. alf ruler selv om mange helst vil ha Outlook på exchange.

Selv har jeg hatt fornøyelsen av å hjelpe alf i alle disse årene, og har sørget for oppgraderinger og hjelp til å bytte ut X400/PP med SMTP og exim. Det finnes nå en rekke andre "alf-er" som støtter opp om oppgavene og de stiller seg alle i gratulasjonsrekken!

Eldste hardware for dagens "alfer", er en liten historie i seg selv. Daværende IT-direktør Tom Terkildsen satset i 1997 på en dedisert server for studentene som en parallell løsning til alf: (e)rasmus. Maskinen som ble anskaffet var en 4x200Mhz/x86 med innebygd raid mellom 2 36GB-disker

Da solaris/x86 ikke scalerte ble rasmus flyttet til en sparc-basert maskin. Samtidig ble 4x200Mhz/x86-serveren installert med FreeBSD med navnet toralf, news.uib.no kjører fortsatt der!

Hans Morten Kind
IT-avdelingen
Universitetet i Bergen

Tlf: +47-55 58 40 59
Mob: +47-97 55 71 09
Mail: kind@it.uib.no
Tlf: +47-55 23 07 99 (privat)

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 16:50:17 16/4-2021 (+0200)

Du bruker Internet-nummeret 34.204.201.220

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-34-204-201-220.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 13/4-2011 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55 58 00 00

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in