TJINFO

Hjem til alf igjen

Dersom du har hatt mailen levert til Exchange-serveren og nå flytter tilbake til gamle gode alf, vil denne websiden hjelpe deg med å flytte meldingene i innboksen på heimdal slik at du finner dem på alf.

Merk at du ikke bør gjøre dette før oppsettet på Windows-serverne er blitt endret av administrator.

If your mails have been delivered to the Exchange server and you are moving back to the unix server ALF, this page will help you transferring your inbox to alf.

Note that you should not do this untill the admins on the Windows servers have changed your group policy.

Brukernavn (Username)
Passordet ditt (Your password)
Hente all post? (Fetch all mails?)
By default only new mail will be fetched.

Maks antall meldinger som skal hentes (max messages to be fetched)
By default all messages will be fetched.

Alternativ folder (alternate folder)
By default the inbox will be fetched.

Slette hentet post? (Delete fetched mails?)
By default no mails will be deleted.

Noicy output

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 21:59:54 4/8-2021 (+0200)

Du bruker Internet-nummeret 35.175.191.36

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-35-175-191-36.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 19/6-2004 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55 58 00 00

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in