TJINFO

IPv4-numre i dhcp-pool

Status DHCP-pool

Denne tjenesten er flyttet til DHCPadmin

[IPacc] [DHCPadmin] [Annet]

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 09:57:28 18/2-2019 (+0100)

Du bruker Internet-nummeret 34.228.115.216

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-34-228-115-216.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 2/8-2017 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in