TJINFO

Maildomener ved UiB

Denne oversikten kan også hentes i tekstformat

Avdeling Domene Brukes også Ansvar Gruppe
Andre          
Anestesi- og intensivavdeling  kir.uib.no    IT-avd   mka  
Anestesi- og intensivavdelingen          
Antropologisk avdeling  bm.uib.no       hmi  
Arbeidssted utenfor UiB          
Arkeologisk avdeling  bm.uib.no       hmi  
Arkeologisk inst.  ark.uib.no        
Arkeologisk institutt  ark.uib.no   bmu.uib.no  IT-avd    
Arkivet  udir.uib.no    IT-avd   adk  
Arne Bjorndals samlinger          
Arne Bjørndals samling  grieg.uib.no    IT-avd   hga  
Avd. for beregningsvitenskap          
Avdelign for naturvitenskap          
Avdeling for administrativ kvalitetsutvikling  aku.uib.no       aif  
Avdeling for kultur - sprak og informasjonsteknologi - AKSIS          
Avdeling for mikrobiologi og immunologi - HIB          
Avdeling for mikrobiologi og immunologi  gades.uib.no    IT-avd   mgp  
Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt  gades.uib.no       mgp  
Avdeling for patologi  gades.uib.no       mgm  
Avdeling for petroleumsforskning          
Avdeling for sprak - kultur og informasjonsteknologi          
Avdeling zoologisk laboratoium  zoo.uib.no   bio.uib.no  IT-avd   nzl  
Avdeling zoologisk laboratorium          
Avdeling zoologisk okologi - Allegt. 41  zoo.uib.no   bio.uib.no      
Avdeling zoologisk økologi  zoo.uib.no   bio.uib.no     nzl  
Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet  bus.uib.no   psych.uib.no  IT-avd   gbu  
Bergen Museum - Administrasjonen  bm.uib.no       hmi  
Bergen Museum - Antropologisk avd.          
Bergen Sjørfartsmuseum  bsj.uib.no    IT-avd   fbs  
Bergen museum - Fototjeneste          
Bergen museum - Publikumsseksjonen  bm.uib.no        
Bergen museum - dokumentasjons- og IT-avdeling  bm.uib.no        
Bergen museum - konserveringsseksjonen  bm.uib.no        
Bergen museum  bm.uib.no       hmi  
Bergen museum,formidlingsavd.  ub.uib.no    IT-avd   bub  
Bergen museum,konserveringsavd  bm.uib.no       hmi  
Bivirkningsgruppen for odontologisk biomateriale          
Bjerknessenteret  bjerknes.uib.no    IT-avd   gbs  
Botanisk avdeling  bot.uib.no   bio.uib.no  IT-avd    
Botanisk institutt  bot.uib.no   bio.uib.no      
Broegelmanns Forskningslaboratorium  gades.uib.no       mgp  
Bryggens museum  bm.uib.no    IT-avd    
Budsjettseksjonen  persok.uib.no       aok  
CBU - Computational biology unit          
Center International Petroleum Research  cipr.uib.no    IT-avd   fci  
Centre for Medieval Studies  cms.uib.no    IT-avd   fcm  
DAK - Studentrepresentant          
Dak - studentrepresentanter          
De kulturhistoriske samlinger - Antropologi          
De kulturhistoriske samlinger - Arkeologi          
De kulturhistoriske samlinger - Kunst- og kulturhistorie          
De kulturhistoriske samlinger - Middelaldersamlingen          
De kulturhistoriske samlinger  bm.uib.no       hmi  
De naturhistoriske samlinger - Botanikk          
De naturhistoriske samlinger - Geologi          
De naturhistoriske samlinger - Zoologi  zmb.uib.no        
De naturhistoriske samlinger  bm.uib.no       hmi  
De prekliniske institutter  pki.uib.no   biomed.uib.no  IT-avd   mpk  
Det historisk- filosofiske fakultet - Newcastle -Arskurs i engels          
Det historisk-filosofiske fakultet - sekretariatet  hffa.uib.no        
Det historisk-filosofiske fakultet, sekretariatet  hffa.uib.no    IT-avd   ahf  
Det historisk-filosofiske fakultets edb-seksjon  ithf.uib.no   hedb.uib.no  IT-avd   hdb  
Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek  ub.uib.no       bub  
Det juridiske fakultet          
Det juridiske fakultet, sekretariatet  jurfa.uib.no    IT-avd   ajf  
Det juridiske fakultetsbibliotek  ub.uib.no       bub  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - sekretariatet          
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  mnfa.uib.no        
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, sekretariatet  mnfa.uib.no    IT-avd   amn  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek  ub.uib.no       bub  
Det medisinske fakultet - sekretariatet          
Det medisinske fakultet, sekretariatet  medfa.uib.no    IT-avd   amf  
Det medisinske fakultetsbibliotek  ub.uib.no       bub  
Det medisinske fakultetsbibliotek, avdeling PKI  ub.uib.no       bub  
Det norske institutt i Athen          
Det norske instituttet i Athen  nia.uib.no        
Det norske universitetsråd  dnu.uib.no    IT-avd   adn  
Det odontologisk fakultetsbibliotek  ub.uib.no        
Det odontologiske fakultet, Administrasjonen  odfa.uib.no    IT-avd   aof  
Det odontologiske fakultetsbibliotek  ub.uib.no       bub  
Det psyk. fak. fellesverksted  psyfv.uib.no   psych.uib.no  IT-avd   pfv  
Det psykologiske fakultet - fellesverkstedet  psyfv.uib.no        
Det psykologiske fakultet - sekretariatet  psyfa.uib.no        
Det psykologiske fakultet, sekretariatet  psyfa.uib.no    IT-avd   apf  
Det psykologiske fakultets fellesverksted  psych.uib.no    IT-avd   pfv  
Det psykologiske fakultetsbibliotek  ub.uib.no       bub  
Det samfunnsvitenskapelige fakultet - sekretariatet  svfa.uib.no        
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, sekretariatet  svfa.uib.no    IT-avd   sdb  
Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek  ub.uib.no       bub  
Diakonissehjemmet sykehus - Haraldsplass          
Diakonissehjemmets sykehus - Haraldsplass          
Diakonissehjemmets sykehus, Haraldsplass  kir.uib.no        
Dokumentasjons- og IT-avdeling  bm.uib.no        
Drifts- og innkjøpsavdeling  eia.uib.no   dia.uib.no     adi  
Driftsomrade 1 - Museplass 1          
Driftsomrade 1 - Sydnesh. skole          
Driftsomrade 1 - Sydnespl. 9  eia.uib.no        
Driftsomrade 2 - Herm. Fossgt. 6  eia.uib.no        
Driftsomrade 2 - SV-bygget          
Driftsomrade 3 - Allegt. 55          
Driftsomrade 3 - Realfagbygget  eia.uib.no        
Driftsomrade 4 - Arstadvollen  eia.uib.no        
Driftsområde 1  eia.uib.no   dia.uib.no     adi  
Driftsområde 2  eia.uib.no   dia.uib.no     adi  
Driftsområde 3  eia.uib.no   dia.uib.no     adi  
Driftsområde 4  eia.uib.no   dia.uib.no     adi  
Dupliseringstjenesten - Adm.          
Dupliseringstjenesten - Administrasjonen          
Dupliseringstjenesten HF  hedb.uib.no    IT-avd   hdb  
Dupliseringstjenesten Realfagbygget          
Dupliseringstjenesten, Realfagbygget          
EU-dokumentasjonssenter          
Eiendomsavdelingen  eia.uib.no   dia.uib.no  IT-avd   adi  
Elektronmikroskopisk felleslaboratorium  mnfa.uib.no        
Engelsk inst.          
Engelsk institutt  eng.uib.no    IT-avd   hen  
Fagområdet medisinsk genetikk  pedi.uib.no    IT-avd   mpe  
Felles forskningssenter - Haukeland sykehus          
Felles forskningssenter, Haukeland sykehus  ffhs.uib.no       mff  
Fellestjenester for studenter  ua.uib.no        
Filosofisk institutt - (Parkvn. 20)  fil.uib.no        
Filosofisk institutt  fil.uib.no    IT-avd   hfi  
Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt  ifm.uib.no    IT-avd    
Formidlingsavdelingen  form.uib.no   univisjon.no ums.uib.no info.uib.no  IT-avd   ain  
Forsknings- og utdanningsavdelingen  fa.uib.no    IT-avd   afa  
Forskningsavdelingen  fa.uib.no        
Forskningsprogram for humanistisk informasjonsteknologi (HIT  aksis.uib.no   hit.uib.no hd.uib.no  IT-avd   faf  
Forskningsprogram i pedagogisk informasjonsvitenskap          
Forskningsprogram ipedagogisk informasjonsvitenskap          
Fysiologisk institutt  fys.uib.no    IT-avd   mmf  
Fysisk inst.          
Garderoben - Studentsenteret          
Garderoben Studentsenteret          
Geofysisk inst.          
Geofysisk institutt  gfi.uib.no    IT-avd   ngf  
Germanistisk institutt  germ.uib.no    IT-avd   hge  
Griegakademiet - Institutt for musikk  grieg.uib.no       hga  
HALOS - Stress og helse          
HEMIL-senteret  psyhp.uib.no   psych.uib.no  IT-avd   php  
HIT-senteret          
Havforskningsinst.          
Helse- - miljo- og sikkerhetsavdeling          
Helse-, miljø og sikkerhetsavdelingen  hms.uib.no    IT-avd   ahm  
Historisk inst.  hi.uib.no        
Historisk institutt  hi.uib.no    IT-avd   hhi  
Hjerteavdeling - thoraxkirurgisk seksjon  hjerte.uib.no        
Hjerteavdelingen. thoraxkirurgisk seksjon  kir.uib.no        
Hovedfag i pedagogikk  psyph.uib.no   psych.uib.no  IT-avd   pph  
Hudavdelingen  hud.uib.no    IT-avd    
IKT-senteret/Medievitenskap  media.uib.no   ifim.uib.no infomedia.uib.no      
INNOVEST          
IT-avdelingen  it.uib.no   edb.uib.no  IT-avd   edp  
IT-seksjonen HF  ithf.uib.no        
Inst. for biologisk og medisinsk psykologi  psybp.uib.no   psych.uib.no  IT-avd   pbm  
Inst. for den faste jords fysikk  ifjf.uib.no   geo.uib.no      
Inst. for fiskeri- og marinbiologi          
Inst. for geografi  geog.uib.no        
Inst. for indremedisin  med.uib.no        
Inst. for informasjonsvitenskap          
Inst. for informatikk          
Inst. for klinisk psykologi  psykp.uib.no   psych.uib.no  IT-avd   pkl  
Inst. for mikrobiologi  im.uib.no   bio.uib.no      
Inst. for praktisk pedagogikk  psypp.uib.no   psych.uib.no  IT-avd   ppr  
Inst. for samfunnspsykol  psysp.uib.no   psych.uib.no  IT-avd   psp  
Inst. for sosialantropologi  sosantr.uib.no        
Institutt for Informasjonsvitenskap og Medievitenskap  infomedia.uib.no    IT-avd   sin  
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap  aorg.uib.no    IT-avd   soa  
Institutt for anatomi og cellebiologi  iac.uib.no   biomed.uib.no  IT-avd   man  
Institutt for biokjemi og molekylærbiologi  ibmb.uib.no   biomed.uib.no  IT-avd   mbl  
Institutt for biologi og medisinsk psykologi          
Institutt for biologi  bio.uib.no    IT-avd   nbo  
Institutt for biomedisin  biomed.uib.no   iac.uib.no pki.uib.no fys.uib.no ibmb.uib.no  IT-avd    
Institutt for den faste jords fysikk          
Institutt for farmakologi  farm.uib.no    IT-avd   mfa  
Institutt for fiskeri- og marinbiologi  ifm.uib.no   bio.uib.no     nfi  
Institutt for fysisk og teknologi  ift.uib.no   fi.uib.no  eget   nfy  
Institutt for geografi  geog.uib.no    IT-avd   sgg  
Institutt for geovitenskap  geo.uib.no   geol.uib.no ifjf.uib.no  IT-avd   ngl  
Institutt for geovitenskap  geo.uib.no   geol.uib.no      
Institutt for indremedisin  med.uib.no   meda.uib.no medb.uib.no ikb.uib.no hud.uib.no  IT-avd   mma  
Institutt for informasjonsvitenskap  ifi.uib.no   ifim.uib.no infomedia.uib.no  IT-avd    
Institutt for informatikk  ii.uib.no    eget   nmi  
Institutt for kirurgisk fag  kir.uib.no        
Institutt for klassisk filologi - russisk og religionsvitenskap  krr.uib.no        
Institutt for klassisk filologi,russisk og religionsvitensk.  krr.uib.no   rus.uib.no  IT-avd   hkr  
Institutt for klinisk biokjemi  ikb.uib.no    IT-avd    
Institutt for klinisk psykologi  psykp.uib.no        
Institutt for kulturstudier og kunsthistorie  ikk.uib.no    IT-avd   hkk  
Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap  lili.uib.no       hli  
Institutt for medievitenskap  media.uib.no   ifim.uib.no infomedia.uib.no  IT-avd    
Institutt for mikrobiologi  im.uib.no   imp.uib.no  IT-avd   nim  
Institutt for nevrologi  nevro.uib.no    IT-avd   mnv  
Institutt for praktisk pedagogikk  psypp.uib.no        
Institutt for samfunnsmedisinske fag  isf.uib.no    IT-avd   msm  
Institutt for samfunnspsykologi  psysp.uib.no        
Institutt for sammenliknende politikk  isp.uib.no    IT-avd   ssp  
Institutt for sosialantropologi  sosantr.uib.no    IT-avd   ssa  
Institutt for økonomi  econ.uib.no    IT-avd   sec  
Intermedia  intermedia.uib.no    IT-avd   sim  
Internasjonalt kontor  fa.uib.no       afa  
It-avdelingen - ELINE - seksjon for elektronisk informasjon  it.uib.no        
Jussformidlingen          
Kirurgisk avdeling  kir.uib.no       mka  
Kirurgisk forskningslaboratorium  kir.uib.no       mka  
Kirurgisk inst. - Kysthospitalet          
Kirurgisk institutt  kir.uib.no       mka  
Kjemisk inst.  kj.uib.no        
Kjemisk institutt  kj.uib.no    IT-avd   nkj  
Kollegiesekretariatet  kollsek.uib.no    IT-avd   ako  
Kons.tj. for funksjonsh.stud.          
Kontor for budsjett og innkjop  persok.uib.no        
Kontor for drift  eia.uib.no   dia.uib.no     adi  
Kontor for forskningsadm.  fa.uib.no       afa  
Kontor for innkjøp  persok.uib.no    IT-avd   apo  
Kontor for ombygging og vedlikehold  eia.uib.no   dia.uib.no     adi  
Kontor for personal- og organisasjonsutvikling          
Kontor for personaladministrasjon og lønn  persok.uib.no       aok  
Konverteringsprosjektet - UB  ub.uib.no        
Kultur- og kunsthistorisk avdeling  bm.uib.no       hmi  
Kysthospitalet i Hagevik  kir.uib.no        
LOS-Senteret  los.uib.no   rokkan.uib.no  IT-avd   flo  
LUHF-Bergen          
Laboratorium for parallelle beregninger  ii.uib.no    eget   nmi  
Lonnskontor  persok.uib.no        
Lonnskontoret          
Matematisk inst.  mi.uib.no        
Matematisk institutt  mi.uib.no   math.uib.no  IT-avd   nma  
Medisinsk fødselsregister  mfr.uib.no    IT-avd   mfr  
Middelaldersamlingen  bm.uib.no       hmi  
Midtøstens språk og kultur  msk.uib.no    IT-avd   hms  
Molekylærbiologisk institutt  mbi.uib.no    IT-avd   mbi  
Musehagen          
NOKLUS - Norsk senter for kvalitetssikring av laboratorievirksom          
Nasjonalt Ryggnettverk - Forskningsenheten          
Nasjonalt formidlingssenter i geriatri (NFG)          
Nasjonalt formidlingssenter i geriatri          
Nettverk Videreutdanning Bergen          
Nevrokirurgisk avdeling          
Nordisk institutt - avdeling for norsk som andresprak (ANA)          
Nordisk institutt  nor.uib.no    IT-avd   hno  
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)  nsd.uib.no    IT-avd   fns  
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste          
Obstetrisk og gynekologisk avdeling  kk.uib.no    IT-avd   mkk  
Odontologisk fakultetsadministrasjon  odfa.ub.no        
Odontologisk inst.          
Odontologisk institutt - PKI  odont.uib.no        
Odontologisk institutt - farmakologi          
Odontologisk institutt - mikrobiologi  odont.uib.no        
Odontologisk institutt - odontologiske biomaterialer          
Odontologisk institutt - patologi          
Odontologisk institutt  odont.uib.no    IT-avd   ood  
Odontologisk klinikk  odont.uib.no       ood  
Odontologiske biomaterialer  odont.uib.no       ood  
Opptakssentralen          
Ortopedisk avdeling          
Pediatrisk institutt  pedi.uib.no       mpe  
Pensjonistforeningen  pf.uib.no    IT-avd   app  
Personal- og økonomiavdelingen  persok.uib.no       aok  
Poliklin. for voksne og eldre          
Poliklinikk for barn          
Poliklinikk for unge og voksne          
Poliklinikk for voksne og eldre          
Program for læringsforskning  psylf.uib.no   psych.uib.no  IT-avd   plf  
Psykiatrisk institutt - Sandviken sykehus  psyk.uib.no    IT-avd   mph  
Psykiatrisk institutt - seksjon Haukeland  psyk.uib.no        
Psykiatrisk institutt - seksjon Sandviken          
Psykiatrisk institutt  psyk.uib.no        
Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus  psyk.uib.no       mph  
Radiologisk seksjon          
Realfagbyggets fellesavdeling  mnfa.uib.no       amn  
Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri - Helseregion vest          
Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri - helseregion vest          
Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri  rbup.uib.no   psych.uib.no  IT-avd   grb  
Regnskapskontor  persok.uib.no       aok  
Rektors kontor  rekt.uib.no    IT-avd   ark  
Rettsvitenskapelig seksjon  jur.uib.no    IT-avd   jpr  
Revmatologisk avdeling          
Revmatologisk seksjon          
Rokkansenteret          
Romansk institutt  roman.uib.no    IT-avd   hro  
SEFOS - Senter for samfunnsforskning  sefos.uib.no   rokkan.uib.no  IT-avd    
Sam limnisk          
Sars internasjonalt senter for molekylar marinbiologi          
Sars senter  sars.uib.no    IT-avd   fem  
Sekretariat for kulturstudier  kul.uib.no    IT-avd   fek  
Seksj f kompetanse og org.utv.          
Seksjon for Mikrobiologi          
Seksjon for allmenn litteraturvitenskap  lili.uib.no       hli  
Seksjon for allmennmedisin  isf.uib.no       msm  
Seksjon for anvendt miljøforskning          
Seksjon for arbeid og organisasjonspsykologi          
Seksjon for arbeidsmedisin  isf.uib.no       msm  
Seksjon for etnologi  ikk.uib.no       hef  
Seksjon for folkloristikk  ikk.uib.no       hef  
Seksjon for forebyggende medisin  isf.uib.no       msm  
Seksjon for fransk  roman.uib.no       hro  
Seksjon for fysiologisk psykologi          
Seksjon for fysioterapivitenskap  isf.uib.no       msm  
Seksjon for geriatri  isf.uib.no       msm  
Seksjon for grafiske tjenester          
Seksjon for gresk - latin og egyptologi          
Seksjon for gresk. latin og egyptologi  krr.uib.no   kla.uib.no     hkl  
Seksjon for humanistisk informatikk  huminf.uib.no    IT-avd   hum  
Seksjon for italiensk  roman.uib.no       hro  
Seksjon for klin. nevropsykol.          
Seksjon for klinisk nevropsykologi          
Seksjon for kognitiv nevrovitenskap          
Seksjon for kognitiv psykologi  psykp.uib.no        
Seksjon for kulturvern og kulturformidling          
Seksjon for kulturvitenskap          
Seksjon for kunsthistorie  ikk.uib.no       hkh  
Seksjon for lingvistiske fag  lili.uib.no   foli.uib.no ling.uib.no  IT-avd   hli  
Seksjon for medisinsk statistikk (SMiS)  smis.uib.no    IT-avd   mse  
Seksjon for onkologi          
Seksjon for pedagogisk psykologi  psypp.uib.no        
Seksjon for personlighetspsykologi          
Seksjon for prosjektadministrasjon          
Seksjon for prosjektservice (SEP)  fa.uib.no       afa  
Seksjon for psykometri          
Seksjon for religionsvitenskap  krr.uib.no       hre  
Seksjon for russisk språk og litteratur  krr.uib.no       hru  
Seksjon for sosialmedisin  isf.uib.no       msm  
Seksjon for sosialpsykologi          
Seksjon for spansk sprak og latinamerikansk  roman.uib.no        
Seksjon for spansk språk og latinamerika studier  roman.uib.no       hro  
Seksjon for student- og fakultetstjeneste  ua.uib.no        
Seksjon for student- og fakultetstjenester - - Utveksling  ua.uib.no        
Seksjon for studiekvalitet  ua.uib.no        
Seksjon for sykepleievitenskap  isf.uib.no       msm  
Seksjon for teatervitenskap  ikk.uib.no       hte  
Seksjon for utdanningsvitenskap          
Seksjon for utviklingspsykologi          
Senter for Midt-Østen- og islamske studier  smi.uib.no    IT-avd   fmi  
Senter for Midtosten- og islamske studier          
Senter for arboret- og hagedrift  sah.uib.no   bot.uib.no  IT-avd   nba  
Senter for barnevernstudier          
Senter for epidemiologisk forskning  epid.uib.no    IT-avd   mef  
Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)          
Senter for etter- og viderutdanning (SEVU)  sevu.uib.no    IT-avd   aev  
Senter for europeiske kulturstudier (SEK)  sek.uib.no    IT-avd   fek  
Senter for helse- og sosialpolitiske studier  sif.uib.no   helsos.uib.no  IT-avd   ghs  
Senter for internasjonal fattigdomsforskning          
Senter for internasjonal helse  cih.uib.no    IT-avd   mih  
Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU)  siu.no        
Senter for internasjonalt universitetssamarbeid  siu.no   siu.uib.no  eget   aiu  
Senter for klinisk molekylærmedisin  molmed.uib.no    IT-avd   mkm  
Senter for kulturstudier  sek.uib.no        
Senter for kvinne- og kjønnsforskning  skok.uib.no   hkv.uib.no  IT-avd   ghk  
Senter for miljø- og ressursstudier  smr.uib.no    IT-avd   nsm  
Senter for petroleumsforskning          
Senter for utviklingsstudier  sfu.uib.no    IT-avd   gsu  
Senter for videreutd.i barnevern  psybv.uib.no   psych.uib.no  IT-avd   pbv  
Senter for vitskapsteori (SVT)  svt.uib.no        
Senter for vitskapsteori  svt.uib.no    IT-avd   hsv  
Skolelaboratorium i realfag  skolelab.uib.no    IT-avd    
Sosiologisk inst.          
Sosiologisk institutt  sos.uib.no    IT-avd   sso  
Stab og fondsforvaltningen          
Stein Rokkans senter for flerfaglige samfunnsstudier  rokkan.uib.no   los.uib.no sefos.uib.no  IT-avd   fsf  
Stiftelsen Det norske arboretet  sah.uib.no        
Stiftelsen Universitetsforskning Bergen (UNIFOB)          
Stiftelsen industrilaboratorium  ilab.uib.no   ifm.uib.no  IT-avd   fis  
Studenter  student.uib.no    IT-avd    
Studentutvalgene          
TOMAS-prosjektet          
Tannpleierutdanningen  odont.uib.no       ood  
Telefonsentralen  it.uib.no       edp  
Transport og materiellseksjonen          
Transport- og parkseksjonen          
Transporttjenesten - UB  eia.uib.no        
UBB - dok.tjen.for litt./kvinner  ub.uib.no       bub  
UBB - edb.avd.  ub.uib.no       bub  
UBB - griegakademiet  ub.uib.no       bub  
UBB - konverteringsprosjektet  ub.uib.no       bub  
UBB - paraplyprosjektet  ub.uib.no       bub  
UBB - publikumsavd.  ub.uib.no       bub  
UBB - spesialsamlingene  ub.uib.no       bub  
UBB - teknisk avd.  ub.uib.no       bub  
UBB - tilvekstavd.  ub.uib.no       bub  
UNIFOB  unifob.uib.no    IT-avd    
Univ.bibliotek - Avdeling for forskningsdokumentasjon          
Univ.bibliotek - Billedsamlingen          
Univ.bibliotek - Griegakademiet          
Univ.bibliotek - IT-avdeling  ub.uib.no        
Univ.bibliotek - Spesialsamlingene  ub.uib.no        
Univ.bibliotek - Tilvekstavdeling  ub.uib.no        
Universitetets foto- og tegneseksjon          
Universitetets mediesenter/fotoseksjonen          
Universitetsbiblioteket - administrasjonen  ub.uib.no        
Universitetsbiblioteket  ub.uib.no   ubb.uib.no     bub  
Universitetsdirektorens kontor  udir.uib.no        
Universitetsdirektøren  udir.uib.no       adk  
Univisjon A/S, film og video          
Univisjon AS          
Uspesifisert          
Utdanningsavdelingen - Fellestjenester          
Utdanningsavdelingen - Studieinformasjon          
Utdanningsavdelingen  ua.uib.no   stud.uib.no  IT-avd   ast  
Vivarium - Haukeland sykehus  ffhs.uib.no    IT-avd    
Wittgensteinarkivet  aksis.uib.no   hd.uib.no hit.uib.no     faf  
Zoologisk avdeling  zmb.uib.no    IT-avd   nzm  
Zoologisk inst.  zoo.uib.no   bio.uib.no      
Zoologisk institutt  zoo.uib.no   bio.uib.no     nzl  
Øre-nese-halsavdelingen  ore.uib.no    IT-avd   mor  
Øyeavdelingen  oye.uib.no    IT-avd   moy  
 2fo.uib.no    IT-avd    
 @    IT-avd    
 abm.uib.no    IT-avd    
 abm.unifob.no    IT-avd    
 abu.uib.no    IT-avd    
 adm.uib.no    IT-avd    
 admorg.uib.no    IT-avd    
 afk.uib.no    IT-avd    
 ahkr.uib.no    IT-avd    
 ai.uib.no    IT-avd    
 aic.uib.no    IT-avd    
 aikidofaq.com    IT-avd    
 akademikerne.uib.no    IT-avd    
 alexandria.ub.uib.no    IT-avd    
 alexandria.ubb.uib.no    IT-avd    
 alle.uib.no    IT-avd    
 amnesty.uib.no    IT-avd    
 ansatt.uib.no    IT-avd    
 anv.uib.no    IT-avd    
 arboretet.uib.no    IT-avd    
 arkeoland.uib.no    IT-avd    
 armeriddere.uib.no    IT-avd    
 askeladden.uib.no    IT-avd    
 baktus.odont.uib.no    IT-avd    
 baktus.uib.no    IT-avd    
 balder.pki.uib.no    IT-avd    
 barnevernnett.no    IT-avd    
 bbb.uib.no    IT-avd    
 bccr.uib.no    IT-avd    
 bccs.no    IT-avd    
 bccs.uib.no    IT-avd    
 bccs.uni.no    IT-avd    
 bccs.unifob.no    IT-avd    
 bcdc.uib.no    IT-avd    
 bcm.uib.no    IT-avd    
 beccle.uib.no    IT-avd    
 bergen-fmri-group.org    IT-avd    
 bergen-museum.uib.no    IT-avd    
 bergen-sleep.com    IT-avd    
 bergenmuseum.no    IT-avd    
 bergenmuseum.uib.no    IT-avd    
 bfs.uib.no    IT-avd    
 bfu.uib.no    IT-avd    
 bht.uib.no    IT-avd    
 bioinfo.no    IT-avd    
 biomedisin.uib.no    IT-avd    
 bioxsd.org    IT-avd    
 birkeland.uib.no    IT-avd    
 bivirkningsgruppen.no    IT-avd    
 blug.linux.no    IT-avd    
 bmu.uib.no    IT-avd    
 bmw.uib.no    IT-avd    
 bsi.uib.no    IT-avd    
 bsrs.no    IT-avd    
 bup.uib.no    IT-avd    
 c13.uib.no    IT-avd    
 carboocean.uib.no    IT-avd    
 cbu.uib.no    IT-avd    
 cc.uib.no    IT-avd    
 cessda.uib.no    IT-avd    
 chess.uib.no    IT-avd    
 christiekonferansen.no    IT-avd    
 cipr.uni.no    IT-avd    
 cm.uib.no    IT-avd    
 cmc.hf.uib.no    IT-avd    
 cmc.uib.no    IT-avd    
 computing.uni.no    IT-avd    
 crop.org    IT-avd    
 crop.uib.no    IT-avd    
 cyberbirding.uib.no    IT-avd    
 dac.uib.no    IT-avd    
 dans.uib.no    IT-avd    
 davidsen.no    IT-avd    
 davidsen.org    IT-avd    
 ddm.org    IT-avd    
 dia.uib.no    IT-avd    
 digicult.uib.no    IT-avd    
 digital.uni.no    IT-avd    
 dk.uib.no    IT-avd    
 dks.uib.no    IT-avd    
 dns.uib.no    IT-avd    
 dreistadt.uib.no    IT-avd    
 dwbproject.org    IT-avd    
 ean.uib.no    IT-avd    
 edb.hf.uib.no    IT-avd    
 edb.svf.uib.no    IT-avd    
 edb.uib.no    IT-avd    
 efib.uib.no    IT-avd    
 eis.uib.no    IT-avd    
 ekstern.uib.no    IT-avd    
 elbib.ub.uib.no    IT-avd    
 elbib.ubb.uib.no    IT-avd    
 eline.uib.no    IT-avd    
 elinor.nu    IT-avd    
 emare.uib.no    IT-avd    
 energiforumef.uib.no    IT-avd    
 epi.uib.no    IT-avd    
 erl.uib.no    IT-avd    
 esysbio.org    IT-avd    
 etno.uib.no    IT-avd    
 eurocris.uib.no    IT-avd    
 evu.uib.no    IT-avd    
 exphil.uib.no    IT-avd    
 extern.uib.no    IT-avd    
 farmasi.uib.no    IT-avd    
 femcit.org    IT-avd    
 ferdighetssenteret.uib.no    IT-avd    
 ffs.uib.no    IT-avd    
 fft.uib.no    IT-avd    
 fi.uib.no    IT-avd    
 flb.uib.no    IT-avd    
 fme-geos.no    IT-avd    
 fmri.uib.no    IT-avd    
 fms.uib.no    IT-avd    
 focm.net    IT-avd    
 fof.uib.no    IT-avd    
 foli.uib.no    IT-avd    
 forskningsdata.no    IT-avd    
 forum.uib.no    IT-avd    
 fou.ub.uib.no    IT-avd    
 fou.ubb.uib.no    IT-avd    
 fou.uib.no    IT-avd    
 frida.uib.no    IT-avd    
 friluft.uib.no    IT-avd    
 friprogforeningen.no    IT-avd    
 fryd.uib.no    IT-avd    
 ftp.uib.no    IT-avd    
 fub.uib.no    IT-avd    
 fur.uib.no    IT-avd    
 fysiol.uib.no    IT-avd    
 gades.no    IT-avd    
 galton.uib.no    IT-avd    
 gdc.uib.no    IT-avd    
 generica.uib.no    IT-avd    
 geniklubben.com    IT-avd    
 geobio.uib.no    IT-avd    
 geografi.uib.no    IT-avd    
 global.uib.no    IT-avd    
 gms.uib.no    IT-avd    
 griegakademiet.uib.no    IT-avd    
 griegforsk.uib.no    IT-avd    
 griegforskning.uib.no    IT-avd    
 grillen.uib.no    IT-avd    
 gsncp.uib.no    IT-avd    
 gyda.ub.uib.no    IT-avd    
 halos.uib.no    IT-avd    
 hd.uib.no    IT-avd    
 helse.uni.no    IT-avd    
 hemil.uib.no    IT-avd    
 hepphepp.uib.no    IT-avd    
 hf-fak.uib.no    IT-avd    
 hf.uib.no    IT-avd    
 hib.uib.no    IT-avd    
 higgins.ling.uib.no    IT-avd    
 himu.uib.no    IT-avd    
 hist.uib.no    IT-avd    
 hit.uib.no    IT-avd    
 hjertefondet.no    IT-avd    
 hkv.uib.no    IT-avd    
 hm.uib.no    IT-avd    
 holberg-prisen.no    IT-avd    
 holberg.uib.no    IT-avd    
 holbergprisen.no    IT-avd    
 holbergprisen.uib.no    IT-avd    
 holbergprize.no    IT-avd    
 honda.uib.no    IT-avd    
 hpc.uib.no    IT-avd    
 hr.uib.no    IT-avd    
 hulen.uib.no    IT-avd    
 humanities.uib.no    IT-avd    
 ib.uib.no    IT-avd    
 ibsen.uib.no    IT-avd    
 icbl2001.uib.no    IT-avd    
 if.uib.no    IT-avd    
 ifim.uib.no    IT-avd    
 ifk.uib.no    IT-avd    
 ifl.uib.no    IT-avd    
 ift.uib.no    IT-avd    
 igs.uib.no    IT-avd    
 ii.uib.no    IT-avd    
 ike.uib.no    IT-avd    
 ikm.uib.no    IT-avd    
 iko.uib.no    IT-avd    
 ikt.uib.no    IT-avd    
 ilab.no    IT-avd    
 imap.student.uib.no    IT-avd    
 imer.uib.no    IT-avd    
 imp.uib.no    IT-avd    
 info.student.uib.no    IT-avd    
 info.uib.no    IT-avd    
 informatica.uib.no    IT-avd    
 innovator.uib.no    IT-avd    
 inst.odont.uib.no    IT-avd    
 interaktiv.uib.no    IT-avd    
 intstudport.uib.no    IT-avd    
 ipp.uib.no    IT-avd    
 is.uib.no    IT-avd    
 issei2000.uib.no    IT-avd    
 isu.uib.no    IT-avd    
 iuh.uib.no    IT-avd    
 jeppe.student.uib.no    IT-avd    
 jgofs.uib.no    IT-avd    
 jilltxt.net    IT-avd    
 jsu.uib.no    IT-avd    
 k1.uib.no    IT-avd    
 k2.uib.no    IT-avd    
 ka.uib.no    IT-avd    
 kalender.uib.no    IT-avd    
 kark.uib.no    IT-avd    
 kartiskolen.skolelab.uib.no    IT-avd    
 kfu.uib.no    IT-avd    
 khib.no    IT-avd    
 kif.uib.no    IT-avd    
 kirkedatabasen.no    IT-avd    
 kjartan.org    IT-avd    
 kjhole.com    IT-avd    
 kla.uib.no    IT-avd    
 klientdrift.uib.no    IT-avd    
 klima.uni.no    IT-avd    
 klin.odont.uib.no    IT-avd    
 kliniskmedisin.uib.no    IT-avd    
 klink.odont.uib.no    IT-avd    
 klmed.uib.no    IT-avd    
 kmd.uib.no    IT-avd    
 kollstud.uib.no    IT-avd    
 kom.uib.no    IT-avd    
 konfutse.uib.no    IT-avd    
 kortsent.uib.no    IT-avd    
 ks.uib.no    IT-avd    
 kulturstyret.net    IT-avd    
 legevaktmedisin.no    IT-avd    
 lepra.uib.no    IT-avd    
 licebase.org    IT-avd    
 lilja.uib.no    IT-avd    
 ling.uib.no    IT-avd    
 lingo.uib.no    IT-avd    
 linguistics.uib.no    IT-avd    
 linuxdrift.uib.no    IT-avd    
 lists.zoo.uib.no    IT-avd    
 lit.uib.no    IT-avd    
 littrett.uib.no    IT-avd    
 lle.uib.no    IT-avd    
 lmm.uib.no    IT-avd    
 lonnskontoret.uib.no    IT-avd    
 lop.uib.no    IT-avd    
 ludvigholberg.no    IT-avd    
 luhf.uib.no    IT-avd    
 lønnskontoret.uib.no    IT-avd    
 magefedme.no    IT-avd    
 magor.uib.no    IT-avd    
 mail.uib.no    IT-avd    
 manyflows.eu    IT-avd    
 manyflows.org    IT-avd    
 marinforskning.no    IT-avd    
 math.uib.no    IT-avd    
 matnat.uib.no    IT-avd    
 matthey.org    IT-avd    
 mbl.uib.no    IT-avd    
 mcb.uib.no    IT-avd    
 meda.uib.no    IT-avd    
 medb.uib.no    IT-avd    
 mediabase.uib.no    IT-avd    
 mediafu.uib.no    IT-avd    
 medont.uib.no    IT-avd    
 meltzerfondet.no    IT-avd    
 merchantsandmissionaries.no    IT-avd    
 mib.uib.no    IT-avd    
 mikro.uib.no    IT-avd    
 miljolare.no    IT-avd    
 miljolare.uib.no    IT-avd    
 mitt.uib.no    IT-avd    
 mnit.uib.no    IT-avd    
 mofa.uib.no    IT-avd    
 mosu.uib.no    IT-avd    
 msu.uib.no    IT-avd    
 n00b.uib.no    IT-avd    
 nafa.uib.no    IT-avd    
 nafs.uib.no    IT-avd    
 namf.uib.no    IT-avd    
 nano.uib.no    IT-avd    
 nasjonaltskalaregister.no    IT-avd    
 neas.uib.no    IT-avd    
 neonnet.no    IT-avd    
 nerigard-fau    IT-avd    
 nesstar.com    IT-avd    
 netlib.no    IT-avd    
 nettfransk.uib.no    IT-avd    
 nettspansk.no    IT-avd    
 nettspansk.uib.no    IT-avd    
 nettverk.uib.no    IT-avd    
 news.uib.no    IT-avd    
 nhh.uib.no    IT-avd    
 nille.student.uib.no    IT-avd    
 nks.uib.no    IT-avd    
 nml.uib.no    IT-avd    
 nmwl.uib.no    IT-avd    
 nntp.uib.no    IT-avd    
 nofe.uib.no    IT-avd    
 nopsa.org    IT-avd    
 norbis.no    IT-avd    
 norbis.uib.no    IT-avd    
 norcat.net    IT-avd    
 nordicom.uib.no    IT-avd    
 norgrid.bccs.no    IT-avd    
 nowires.org    IT-avd    
 ns.uib.no    IT-avd    
 nsd.no    IT-avd    
 nsd155.nsd.uib.no    IT-avd    
 nsu.uib.no    IT-avd    
 nt.uib.no    IT-avd    
 ntl.uib.no    IT-avd    
 nyheter.uib.no    IT-avd    
 oa.uib.no    IT-avd    
 obst.uib.no    IT-avd    
 odont2.uib.no    IT-avd    
 of.uib.no    IT-avd    
 ok.uib.no    IT-avd    
 oka.uib.no    IT-avd    
 okhf.uib.no    IT-avd    
 oncomatrix.org    IT-avd    
 oppdrag.ub.uib.no    IT-avd    
 oratoriekoret.uib.no    IT-avd    
 p1masterlb.uib.no    IT-avd    
 paahoyden.no    IT-avd    
 pahoyden.com    IT-avd    
 pahoyden.no    IT-avd    
 pahoyden.uib.no    IT-avd    
 parallab.com    IT-avd    
 parallab.net    IT-avd    
 parallab.no    IT-avd    
 parallab.org    IT-avd    
 parallab.uib.no    IT-avd    
 parat.uib.no    IT-avd    
 pauling.kj.uib.no    IT-avd    
 pcvakt.uib.no    IT-avd    
 pers.uib.no    IT-avd    
 personvernombudet.nsd.no    IT-avd    
 petroforsk.no    IT-avd    
 petunia.uib.no    IT-avd    
 ph.uib.no    IT-avd    
 pk.uib.no    IT-avd    
 pkinett.pki.uib.no    IT-avd    
 pkinett.uib.no    IT-avd    
 poa.uib.no    IT-avd    
 polis.no    IT-avd    
 pop.odont.uib.no    IT-avd    
 pop.student.uib.no    IT-avd    
 pop3.student.uib.no    IT-avd    
 post.adm.uib.no    IT-avd    
 presentations.uib.no    IT-avd    
 prest.uib.no    IT-avd    
 probe.uib.no    IT-avd    
 prosjekt.eia.uib.no    IT-avd    
 prosjekt.uib.no    IT-avd    
 protevs.no    IT-avd    
 psybb.uib.no    IT-avd    
 psyc12.uib.no    IT-avd    
 psyc13.uib.no    IT-avd    
 psyip.uib.no    IT-avd    
 psykbv.uib.no    IT-avd    
 publikum.bm.uib.no    IT-avd    
 publikum.um.uib.no    IT-avd    
 pvoportal.no    IT-avd    
 pvoportal.nsd.no    IT-avd    
 qed.uib.no    IT-avd    
 ram.uib.no    IT-avd    
 rasmus.student.uib.no    IT-avd    
 rasmus.uib.no    IT-avd    
 rasmus2.uib.no    IT-avd    
 rasurt.uib.no    IT-avd    
 ratbike.uib.no    IT-avd    
 realfag.uib.no    IT-avd    
 regnskapskontoret.uib.no    IT-avd    
 rektor.uib.no    IT-avd    
 rel.uib.no    IT-avd    
 replikk.uib.no    IT-avd    
 revi.uib.no    IT-avd    
 rmf.uib.no    IT-avd    
 rokkan.uni.no    IT-avd    
 rokkansenteret.uib.no    IT-avd    
 rom.uib.no    IT-avd    
 romansk.uib.no    IT-avd    
 rose.uib.no    IT-avd    
 rosso.uib.no    IT-avd    
 sa.uib.no    IT-avd    
 samfunnsklubben.uib.no    IT-avd    
 samfunnsokonomene.uib.no    IT-avd    
 sampol.uib.no    IT-avd    
 sars.no    IT-avd    
 sau.uib.no    IT-avd    
 search.uib.no    IT-avd    
 sefas.uib.no    IT-avd    
 sefi.uib.no    IT-avd    
 selmer.uib.no    IT-avd    
 semseg.eu    IT-avd    
 semseg.org    IT-avd    
 sfyk.uib.no    IT-avd    
 sip.uib.no    IT-avd    
 sjofartsmuseum.no    IT-avd    
 skd.uib.no    IT-avd    
 skolelab.no    IT-avd    
 skrivesenter.uib.no    IT-avd    
 skrivesenteret.uib.no    IT-avd    
 smtp.odont.uib.no    IT-avd    
 smtp.student.uib.no    IT-avd    
 snute.uib.no    IT-avd    
 sover.under.trappen.no    IT-avd    
 sp.uib.no    IT-avd    
 spamstudent.uib.no    IT-avd    
 sprakbank.uib.no    IT-avd    
 ssft.uib.no    IT-avd    
 ssp.uib.no    IT-avd    
 stud.med.uib.no    IT-avd    
 stud.uib.no    IT-avd    
 student.ii.uib.no    IT-avd    
 studenten.uib.no    IT-avd    
 studenter.uib.no    IT-avd    
 studentlisten.uib.no    IT-avd    
 studentparlamentet.uib.no    IT-avd    
 studentportal.uib.no    IT-avd    
 studentportalen.uib.no    IT-avd    
 students.uib.no    IT-avd    
 studentweb.uib.no    IT-avd    
 studere.uib.no    IT-avd    
 studvest.uib.no    IT-avd    
 studweb.uib.no    IT-avd    
 su.uib.no    IT-avd    
 sub.uib.no    IT-avd    
 sus.infomedia.uib.no    IT-avd    
 sustain.no    IT-avd    
 sut.uib.no    IT-avd    
 sv.uib.no    IT-avd    
 svev.no    IT-avd    
 svf.uib.no    IT-avd    
 teater.uib.no    IT-avd    
 teknovest.no    IT-avd    
 tips.uib.no    IT-avd    
 tjinfo.uib.no    IT-avd    
 tm.uib.no    IT-avd    
 trappen.no    IT-avd    
 tronddavidsen.com    IT-avd    
 tveps.uib.no    IT-avd    
 ubb.uib.no    IT-avd    
 uhu.uib.no    IT-avd    
 uhuu.uib.no    IT-avd    
 uhvo.uib.no    IT-avd    
 uib.no    IT-avd    
 uibeas.uib.no    IT-avd    
 ukk.uib.no    IT-avd    
 ukl-felles.uib.no    IT-avd    
 ukl-samba.uib.no    IT-avd    
 um.uib.no    IT-avd    
 ums.uib.no    IT-avd    
 uni.no    IT-avd    
 uni.uib.no    IT-avd    
 unifob.no    IT-avd    
 unifobhelse.uib.no    IT-avd    
 unifobmiljo.uib.no    IT-avd    
 univisjon.no    IT-avd    
 unix.uib.no    IT-avd    
 utviklingsforskning.no    IT-avd    
 veb.uib.no    IT-avd    
 vevu.uib.no    IT-avd    
 vir.uib.no    IT-avd    
 vitenskap-bergen.no    IT-avd    
 vitenskapsselskapet-bergen.no    IT-avd    
 viv.uib.no    IT-avd    
 vlab.uib.no    IT-avd    
 volley.uib.no    IT-avd    
 vpn-gw2.uib.no    IT-avd    
 vpn-gw3    IT-avd    
 vpn-gw3.uib.no    IT-avd    
 w2hf.hf.uib.no    IT-avd    
 w2hf.uib.no    IT-avd    
 waternet.org    IT-avd    
 webhotel2.uib.no    IT-avd    
 webhotell2.uib.no    IT-avd    
 webmail.uib.no    IT-avd    
 wnger.uib.no    IT-avd    
 www.cbu.uib.no    IT-avd    
 www.cipr.uib.no    IT-avd    
 www.crop.org    IT-avd    
 www.galton.uib.no    IT-avd    
 www.geobio.uib.no    IT-avd    
 www.hf.uib.no    IT-avd    
 www.icbl2001.uib.no    IT-avd    
 www.isf.uib.no    IT-avd    
 www.nafa.uib.no    IT-avd    
 www.neonnet.no    IT-avd    
 www.nks.uib.no    IT-avd    
 www.oratoriekoret.uib.no    IT-avd    
 www.probe.uib.no    IT-avd    
 www.ram.uib.no    IT-avd    
 www.rokkan.uib.no    IT-avd    
 www.rosso.uib.no    IT-avd    
 www.stud.med.uib.no    IT-avd    
 www.student.uib.no    IT-avd    
 www.ub.uib.no    IT-avd    
 www.uib.no    IT-avd    
 www.ukk.uib.no    IT-avd    
 x400.hd.uib.no    IT-avd    
 xn--miljlre-qxa4n.no    IT-avd    
 xn--paahyden-84a.no    IT-avd    
 xn--pahyden-s1a.no    IT-avd    
 xn--phoyden-exa.no    IT-avd    
 xn--tans-jra.net    IT-avd    
[Tilbake]

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 16:02:52 16/1-2018 (+0100)

Du bruker Internet-nummeret 54.90.83.229

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-54-90-83-229.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 14/10-2004 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in