TJINFO

Hvor er min epost

Exchange eller IMAP?

IT-avdelingen tilbyr epost på to-tre ulike måter. Folk som normalt bruker

Outlook er knyttet opp mot en Microsoft-server med Exchange, mens studenter og thunderbird-brukere normalt er knyttet mot en Unix-server som benytter standardprotokollen IMAP vha Dovecot.

Her vil du få svar om hvordan eposten din er satt opp.

Exchange or IMAP?

The IT-department at UiB offers email in different ways. If you normally are using Outlook, you most proberly are connected to a Microsoft server running Exchange. If you are a student or normally are using Thunderbird, you are connected to a Unix server running the Internet protocol IMAP.

Which one you are connected to will be answered here.
Brukernavn (Username)
Oppgi passordet ditt (Your password)
Prøv singel signon med kerberos


Logg ut (Logout)

[Mer om SPAM]  [Send me weekly reports]  [Make unblockable address

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 16:12:47 3/8-2020 (+0200)

Du bruker Internet-nummeret 3.236.159.130

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-3-236-159-130.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 27/10-2009 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55 58 00 00

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in