Mer om Hans Morten Kind

red horisontal bar

DISCLAIMER
Referansene under kan lede deg til sider såvel på denne server som på andre servere i inn- og utland. Hverken jeg eller min arbeidsgiver kan tas til inntekt for meninger eller utsagn som måtte finnes på sidene som referansene leder til.

If you dont understand norwegian - learn it - or read these pages knowing that you have not understood the disclaimer.
red horisontal bar
Egentlig er jeg en ganske hyggelig fyr.

Jeg har jobbet på IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen siden august 1984. Gjennom årene har jeg drevet med mye forskjellig. Når jeg begynte på det som da het «EDB-senteret» hadde vi en klassisk mainframe, UNIVAC-1100/82. Nå tilbyr IT-avdelingen tjenster utelukkende basert på UNIX servere (og så litt NetWare da).


Enda mer om meg og hva jeg driver med, finner du her;