TJINFO

venter i grålisten

Mail i grålisten

Brukernavn (Username)
Oppgi passordet ditt (Your password)

[Mer om SPAM]  [My blocked mails]  [Dont block my mails]  [Send me weekly reports]  [Make unblockable address

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 02:41:14 10/12-2018 (+0100)

Du bruker Internet-nummeret 52.91.185.49

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-52-91-185-49.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 19/3-2013 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in