TJINFO

Maillister

Det er mange som sitter inne med et stort informasjonsbehov og som ser Internet og elektronisk post som en billig og elegant måte å nå et stort antall mennesker. Det er ikke nødvendigvis problemfritt å sende mail til alle. Lister med mange deltagere har bestemte formål, dersom den utsendte informasjonen ikke er relevant for listen vil meldingen kunne vekke irritasjon hos mottagerne. Det er ikke slik at all reklame er god reklame, forskjellen mellom informasjon og SPAM kan være liten.

Masseforsendelser vha elektronisk post kan bruke store ressurser, den utsendte meldingen vil bli kopiert ut til hver enkelt mottager. I mange tilfeller vil hver mottager kunne lagre flere versjoner av meldingen. Selv ganske små meldinger kan plutselig bli til megabytes, store meldinger med vedlegg kan bli til megagigaterra.... Et vedlegg som kan synes lite i tekstbehandler vil ofte ha en faktisk størrelse på flere megabytes. Mailserveren som formidler meldingen vil også jobbe hardt mens den distribuerer informasjonen til de tusener av mottagere.

Internt ved universitetet oppfordrer vi informasjonstilbydere som ønsker å nå veldig mange å konferere med Informasjonsavdeligen før masseutsendelser settes i gang. Når informasjon skal leses av mange vil ofteste world-wide-web (verdensveven) og Usenet være mer velegnet enn epost. Ikke minst vil en slik løsning være mye mindre ressurskrevende.

Meldingstjenesten kan være et fornuftig valg for å opplyse om nye og aktuelle websider.

Regler for bruk av lister

Andre lister

Mange arbeider nok i prosjekter hvor instituttvise lister ikke er hensiktsmessige å bruke, mange fagfelt går på tvers av institutter og fakulteter. Ofte vil informasjonen som skal formidles bare ha interesse for en del av instituttets ansatte mens det i tillegg finnes en del andre som en ønsker å nå - også utenfor UiB.

Løsningen er å få opprettet en egen liste som er skreddersydd til formålet. IT-avdelingen kan hjelpe til med dette.

Ønsker du å få opprettet en mailliste kontakter du postmaster@uib.no, ulike kategorier av lister er tilgjengelige.

Når du sender mail til postmaster for å få en liste opprettet kan du gjerne ha tenkt over hvilken kategori som passer best for deg. Du bør også ha et forslag til navnet på listen, det vil være på formen prosjektnavn@uib.no

Fullstendig informasjon om majordomo for liteadministratorer finnes enda selv om vi nå satser på Mailman som listeadministrasjonsverktøy. (mer info vil komme)

IT-avdelingen setter bare opp lister som har formål med relevans for universitetet, det kan gjerne være faglige forum rettet mot internasjonale brukergrupper. IT-avdelingen driver allerede store lister med deltagere fra hele verden og vi har servere som er velegnet og raske. Lister knyttet til organisasjoner foreninger o.l. på universitetet kan også være aktuelle.

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 11:37:00 19/10-2021 (+0200)

Du bruker Internet-nummeret 3.236.218.88

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-3-236-218-88.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 5/2-2000 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55 58 00 00

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in