TJINFO

Mail-tjenester ved IT-avdelingen

Blant IT-avdelingens mange aktiviteter finnes også et tilbud om elektronisk posttjeneste (email) overfor avdelinger ved Universitetet i Bergen. Det sentrale postkontoret ved IT-avdelingen har ansvar for hundrevis av maildomener og tusenvis av personer.

En del av informasjonen under vil være mest relevant for ansatte, er du student vil du kanskje finne bedre tilpasset informasjon på rasmus!

Disse tjenestene er tilbudt via de sentrale unixserverne.

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 15:56:22 16/4-2021 (+0200)

Du bruker Internet-nummeret 34.204.201.220

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-34-204-201-220.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 5/12-99 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55 58 00 00

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in