TJINFO

Maillister under Mailman

Mailman distribueres under GNU General Public License. Mailman ble forsøksvis tatt i bruk på IT-avdelingen, UiB med tanke på gjøre listene lettere tilgjengelige og med sikte på å fase ut majordomo som har vært brukt i flere år (1995).

I en periode vil vi tilby både majordomo og Mailman, foreløpig er ikke Mailman satt opp til å støtte Mail-til-News gatewaying. Når lister som er veletablert under majordomo flyttes over til Mailman vil IT-avdelingen sørge for at omleggingen skjer smidig, usynlig og uten ulempe for brukerne av listen.

Dette er ment som litt hjelp til lokale listeadministratorer, forsøksvis vinklet mot forskjeller og likheter mellom Mailman og majordomo.

De viktigste tingene å tenke over ved nye lister

Oppsett av liste

Når en liste opprettes vil listens administrator få en mail, mailen inneholder en URL («LISTE» må byttes ut med listens navn).

http://mailman.uib.no/admin/LISTE

og et passord. Slå opp på websiden og oppgi passordet, du havner nå på en side hvor du har følgende valg øverst: Merk at dialogen med mailman via web benytter «cookies», nettleseren din må altså være satt opp til å støtte «cookies» for at dette skal være mulig.

Configuration Categories
Other Administrative Activities
  • => General Options <=
  • Membership Management
  • Privacy Options
  • Regular-member (non-digest) Options
  • Digest-member Options
  • Bounce Options
  • Archival Options
  • Tend to pending administrative requests.
  • Go to the general list information page.
  • Edit the HTML for the public list pages.
Alle sider og mulige valg har egne hjelpesider (trykk på Details), her kommer noen utfyllende (les: overflødige) kommentarer.

General Options

Membership Management

Her vil du kunne legge til en eller flere nye deltagere på listen, du vil også kunne gjøre visse endringer på hvordan mailman skal håndtere de enkelte medlemmene på maillisten.

Når listen er etablert vil nok dette være den websiden administrator oftest må besøke.

Privacy Options

Videre vil du på denne siden kunne sette opp noen regler for å stoppe meldinger med spesielle kjennetegn (spammere og andre plagsomme duster).

Du vil også kunne avgjøre om alle (eller noen) postinger over listen krever godkjenning før de distribueres til alle medlemmene. Det er vel mest aktuelt om listen er en enveis informasjonskanal og ikke et diskusjonsforum.

Regular-member Options

I sjeldne tilfeller vil en liste bare finnes som digest, da kan du svare No på «Can subscribers choose to receive mail immediately».

Du kan legge inn en tekst som mailman vil legge foran innholdet av meldingen sendt over listen, det er altså ingen mailheader men en kort innledende tekst. Kanskje bedre bare å bruke «footer»?

En pen og informativ «footer» vil være en God Ting(©), særlig om listen er et større diskusjonforum.

Digest-member Options

Det er sjelden hensiktsmessig å sette opp en digest av normale lister, med mindre listen teller veldig mange deltagere og har høy trafikk (flere meldinger hver dag).

Bounce Options

Yepp! Mailman kan selv fjerne adresser som ikke fungerer fra listen og du kan også velge å ikke få meldinger om hva mailman gjør. Er du interessert i listen kan kanskje slike meldinger være nyttige og underholdende - men du kan altså velge aldri å høre fra mailman.

Archival Options

Mailman kan fortløpende arkivere listen lesbar på web, bare tekstlige meldingsdeler arkiveres og det tas hensyn til quoted-printable- og base64-kodinger i innhold og headere.

Ta kontakt med undertegnede om du ønsker listen arkivert.

Edit the HTML for the public list pages

Ja, du kan vha et primitivt grensesnitt redigere layout på noen av websidene til listen din.

Vedlikehold/drift av en liste

Administrator har et passord og en webside og forholde seg til, ved å slå opp på websiden vil administrator kunne godkjenne postinger og påmeldinger som krever godkjennelse - eller avvise slike henvendelser. Det er viktig at administrator følger opp slik at det ikke tar dagevis før slike forespøsler ekspederes.

Når listen er opprettet og satt opp i henhold til listens formål, vil dette være de websidene som administrator kommer til å benytte.

http://mailman.uib.no/admindb/LISTE
Denne brukes til å godkjenne påmeldinger og mailer som (allikevel) ønskes sent over listen.

http://mailman.uib.no/admin/LISTE/members
Denne brukes til å legge til og fjerne adresser fra listen.

Ved problemer er mailman-owner@uib.no riktig kontaktadresse.

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 15:08:08 7/3-2021 (+0100)

Du bruker Internet-nummeret 3.238.186.43

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-3-238-186-43.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 7/11-99 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55 58 00 00

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in