TJINFO

minspam

Mail stoppet av spamfilteret de siste fem månedene

Eller venter du på en mail som ikke kommer? Sjekk grålisten
Du kan også lage filter som stopper eller slipper epost fram til dine adresser Mitt spamfilter

Brukernavn
Passord
[Update your personal spamfilter]  [Give me an unblockable address]  [Dont block my mails]  [Send me weekly reports]  [Currently greylisted mails]  [Mer om SPAM

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 09:48:10 19/10-2021 (+0200)

Du bruker Internet-nummeret 3.236.218.88

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-3-236-218-88.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 19/3-2013 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55 58 00 00

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in