TJINFO

mittspamfilter

Dette er en ny og eksperimentell tjeneste, postnuke@uib.no imøteser tilbakemeldinger.

English please
Du kan vedlikeholde din egen liste for ønsket og uønsket epost her
Brukernavn:
Passord:
[Mer om SPAM]  [Rejected emails for me]  [Currently greylisted mails]  [Dont block my mails]  [Make unblockable address

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 15:07:45 18/3-2019 (+0100)

Du bruker Internet-nummeret 34.228.55.57

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-34-228-55-57.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 16/8-2013 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in