TJINFO

mittspamfilter

Dette er en ny og eksperimentell tjeneste, postnuke@uib.no imøteser tilbakemeldinger.

Norsk takk
Here you can maintain your personal black and whitelist
Username:
Password:

[Mer om SPAM]  [Rejected emails for me]  [Currently greylisted mails]  [Dont block my mails]  [Make unblockable address

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 05:37:15 23/9-2017 (+0200)

Du bruker Internet-nummeret 54.198.247.44

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-54-198-247-44.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 16/8-2013 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in