TJINFO

mittspamfilter

Dette er en ny og eksperimentell tjeneste, postnuke@uib.no imøteser tilbakemeldinger.

Norsk takk
Here you can maintain your personal black and whitelist
Username:
Password:
[Mer om SPAM]  [Rejected emails for me]  [Currently greylisted mails]  [Dont block my mails]  [Make unblockable address

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 17:43:58 21/5-2019 (+0200)

Du bruker Internet-nummeret 54.146.98.143

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-54-146-98-143.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 16/8-2013 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in