TJINFO

Epost under fravær

Dersom du ikke bruker Outlook/Exchange for epost ved UiB, kan du lage en fraværsmelding her. Videresending av UiB epost er ikke lenger tillatt.

Unless using Outlook/Exchange for your email at UiB, you can set up a vacation notice with this service. Forwarding your UiB mail, is no longer permitted

Brukernavn (Username)
Passord (Password)


Ta kontakt med postmaster@uib.no om du skulle få problemer eller oppnå uønskede resultater ved bruk av denne tjenesten.

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 09:49:17 19/10-2021 (+0200)

Du bruker Internet-nummeret 3.236.218.88

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-3-236-218-88.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 6/7-2011 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55 58 00 00

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in