TJINFO

Tilsendt rapport om avvist epost

This text is still available in norwegian only.

IT-avdelingen driver epost-kontor for store deler av universitetet. Blant tjenestene på mailserverne gjøres det utstrakt filtrering og blokkering mot uønsket epost. Uadressert reklame på Internett kalles gjerne SPAM.

Epostmaskinene på IT-avdelingen kaster hvert døgn titusenvis av meldinger og mange bekymrer seg over at også nyttige og ønskede forsendelser kan gå tapt - som egg til omeletten ...
Det har lenge vært mulig å ta forbehold mot at IT-avdelingen stopper epost adressert til en selv, opplegget er forbedret og denne retten til reservasjon er nå bare et klikK unna! klikK unna!

Den enkelte kan også få tilsendt en ukentlig rapport som vil vise hvilke eposter IT-avdelingen forhindret fra å nå ens innboks. Ønskes en slik mail tilsendt en gang i uken kan den bestilles her: bestilles her:

Subject: epost avvist siste uke av «alf»

Rapporten sendes i mail på søndager, siden epost-kontoret er spredd over flere overlappende maskiner vil det gjerne kunne komme to-tre rapporter. Dersom ingen epost har blitt avvist, sendes det ingen rapport.

Oversikten viser dato og antall meldinger avvist fra samme IP-nummer denne dagen, samt maskinnavnet [eller nummeret] meldingen ble sendt fra. Videre vises avsenderadressen og hvor mange meldinger samme adresse sendte til UIB fra den maskinen den dagen. Så kommer antallet meldinger avvist til deg ved dine mottageradresser. Dersom maskinnavnet er merket UIB er maskinen ensidig svartelistet av oss, ellers gis en kode som forteller hvilket annet kriterie meldingen ble avvist på (se under).

Merk at vi ikke blokkerer for epost sendt fra hotmail eller yahoo, selv om mange avsendere har slike domeneadresser. Mailserverne til disse store nettstedene vi alltid bære navn som innholder det riktige navnet, f.eks hotmail.com eller yahoo.com. Men veldige mange spammere bruker nettopp slike kjente domenenavn for å vanskeliggjøre enkle blokkeringer mot slikt som spam.com. Forekomster fra hotmail og lignende på den tilsendte listen er altså med rimelig stor sannsynlighet forfalskede avsenderadresser.

Feilaktige blokkeringer kan allikevel forekomme - når de påpekes vil blokkeringen lett kunne oppheves ved å kontakte <postnuke@uib.no>

Dersom det i den tilsendte meldingen f.eks står:

2002-10-24
 3 214.dsl.net.br UIB
    2 <spammer@hotmail.com>
       1 <meg@uib.no>
betyr det at det 24. oktober 2002 ble avvist 3 meldinger fra maskinen 214.dsl.net.br, 2 av disse ble sendt fra avsenderadressen spammer@hotmail.com og 1 var adressert til meg@uib.no. Den påfølgende koden viser at eposten ble avvist basert på IP-nummeret i UIBs eget blokkerings-system.

Forklaring på alle kodene finnes her:

UIB:
Lokal svarteliste basert på IP-nummer (rbl.uib.no).
OSIR:
Internasjonal svarteliste basert på IP-nummer (relays.osirusoft.com).
ORDB:
Internasjonal svarteliste basert på IP-nummer (relays.ordb.org).
ADRESSE:
Eposten ble avvist fordi avsenders mailadresse var blokkert.
Enten basert på hele adressen, selve domenet eller deler av domenet. (Bare klikkbar fra UIBs interne adresser).
SpamAssassin:
Eposten ble avvist etter innholdsanalyse som gjettet at meldingen var spam.
REMOVED:
Epoten ble avvist fra en maskin som ikke lenger er svartelistet.
Finner du epost på den tilsendte listen du mener ikke burde vært avvist, må du kontakte <postnuke@uib.no> og vedlegge den aktuelle avvisningen, slik at adressen eller maskinen kan bli fjernet fra våre svartelister.

Bare når epost blir avvist etter innholdsanalyse er emnefelt o.l. kjent. Når epost kastes fordi avsenders mailserver eller adresse er oppført på en av de svartelistene vi bruker, vil ikke selve meldingen bli overført til UIB - den vil dermed heller ikke være tilgjengelig.

Når en melding avvist av SpamAssassin er merket med stjerne (*), er meldingen kastet uten at avsender er gitt noen feilmelding. Når SpamAssassin har en score som overstiger 14 vil meldingen bli avvist med svarkode fra SMTP på 550 og detaljert informasjon om hvilket innhold som forårsaket avvisningen.

Oversikten inneholder ikke informasjon om viruskontroll. Mottatte meldinger kontrolleres først for virus og bare rene meldinger vil gjennomgå slik innholdsanalyse.

På denne websiden kan du bestille eller stoppe denne tilsendelsen.

Du kan reservere deg mot at IT-avdelingen skal stoppe epost som er adressert til deg!

Mer informasjon om uønsket epost

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 15:00:34 7/3-2021 (+0100)

Du bruker Internet-nummeret 3.238.186.43

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-3-238-186-43.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 29/10-2002 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55 58 00 00

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in