TJINFO

Statistikk over epost og spam ved uib.no

Siste to måneder
Universitetet i Bergen har benyttet epost siden 1985 da vi ble koblet til EARN/BITNET. UiB ble to år senere knyttet til internettet og epost ble svært populært! Siden dengang har epost blitt brukt for en rekke interne og eksterne formål. Både studenter og ansatte har kunnet benytte epostkontoen sin såvel faglig som privat.

Derfor opplever UiB også at mye uønsket epost forsøkes sendt til eller via våre maskiner og vi har i mange år sett oss nødt til å iverksette en del mottiltak.

Mottatte meldinger vs avviste meldinger


Gammel historie

Prosent avviste meldinger

Meldinger sendt til ikke-eksisterende adresser

All spam

Spam avvist av andre regler

Spam fra tulleadresser og "fra oss selv"

Karantenestillt epost

Dette er ekstraordinære tiltak som periodisk må settes inn når pågående kampanjer ikke lar seg stoppe på annen måte. Karantenestillt epost må manuellt gjennomsees og gjør det mulig å forbedre filterne våre, enten eposten burde vært sluppet gjennom eller stoppet.

Utsatt kan være:


Virus i epost var lenge et stort problem, men dominerer ikke lenger
[Mer om SPAM]  [Send me weekly reports]  [Dont stop ANY mail]  [Make unblockable address

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 16:26:41 7/3-2021 (+0100)

Du bruker Internet-nummeret 3.238.186.43

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-3-238-186-43.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 1/7-09 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55 58 00 00

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in