TJINFO

IPv6 ved UiB

IPv6 er protokollen for det nye internett. Dagens IPv4 vil leve i mange år enda, men adresserommet er brukt opp mens IPv6 har uendelig mange adresser. Mens UiB under IPv4 har ca 65000 disponible adresser innledet av 129.177, har UiB over 4 milliarder opphøyd i andre under IPv6. Våre nye adresser begynner med 2001:700:200

UiB har vært tilkoblet IPv6 gjennom UNINETT i mange år men først i løpet av 2011 har tjenester blitt satt opp tilgjengelig på de nye adressene.

Trafikk

Vi har bare målt i bytes forholdet mellom IPv4 og IPv6 siden 31. mars 2014, men har også eldre og mer tvilsom statistikk

mer

Epost

En av våre eposttjenere som tar i mot epost over internett har vært tilkoblet siden 12.juli-2011, det sendes også en del epost fra denne maskinen mens serveren som i hovedsak sender epost ut fortsatt bare er på IPv4.

Flere store ISP-er (bla gmail) aktiverte MX med AAAA-record 6/6-2012

Epost-lesing

Vår server for IMAP og POP3 fikk IPv6 27/6-2014

Noen UiB-ere som benytter Gmail for epost, henter inboxen sin med POP3

Webmail

webmail.uib.no har hatt en fot på IPv6 siden 9.august-2011.

DNS

Vi har bare målt eksterne dns-queries på en av våre navnetjenere siden 14. september 2011

WEB

www.uib.no har vært IPv6-enablet siden 20. desember 2011

IPv6 maskiner i bruk på UiB

Vi har bare talt interne ipv6-maskiner siden 27. september 2011

En del selvkonfigurerende klientmaskiner synes ikke bare å grabbe mange samtidige v6-numre, men også skifte dem ut relativt hyppig.
Sommeren 2017 ble infrastrukturen omkring trådløsnettet flyttet til IPv6, og det tok helt av.

IPv6-statistikk Google
ipv6status

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 16:45:40 7/3-2021 (+0100)

Du bruker Internet-nummeret 3.238.186.43

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-3-238-186-43.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 11/10-2011 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55 58 00 00

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in