TJINFO

Studenters bruk av epost

Bruk av IMAP/POP3

UiB har tilbudt epost for studenter under @student.uib.no siden 1994
Av totalt 28939 kontoer er 20978 studenter.
20916 studenter videresender sin epost eksternt, av dem har 3 også lokal levering
65 studenter får altså eposten levert lokalt

Akkumulert

aktive i dag er inkludert i alle tall

Grenseverdier

bare separate verdier

summen av tallene er lik siste måned i grafen over

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 16:22:11 7/3-2021 (+0100)

Du bruker Internet-nummeret 3.238.186.43

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-3-238-186-43.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 25/9-2017 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55 58 00 00

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in