Informasjon om brukerkonto for studenter

 Alle studenter skal ha brukerkonto. En brukerkonto gir deg tilgang til IT- systemene ved UiB. Når du går igjennom prosedyren for å opprette konto får du et brukernavn på tre bokstaver etterfølgt av tre tall (eks. psa093). I tillegg må du lage et passord som hører til brukernavnet.

Brukerkontoen gir deg tilgang til følgende tjenester:

•E-postadresse på formen fornavn.etternavn@student.uib.no. E-posten kan enten leses på internett på webmail.uib.no eller du kan lese e-posten din med e- postprogram fra din egen datamaskin (eks Outlook, Eudora og Mozilla). Alle studenter må ta i bruk denne e-postadressen. Har du allerede en annen e-postadresse som du heller ønsker å bruke, kan du sette opp en automatisk videresending fra e-postadressen din ved UiB.

•Ved hjelp av brukernavnet og passordet kan du logge deg på datamaskinene på pc-stuene.
 
•Du får tilgang til dine personlige sider kalt Min side i studentportalen. Min side er intranett for studenter og sida viser aktuell informasjon om de emner du har meldt deg til eksamen i og om studieprogram, institutt og fakultet som du har studierett ved.

•Brukernavnet er i tillegg navnet på din konto på studentserveren rasmus.uib.no. På rasmus kan du lagre dine egne filer og publisere hjemmesider. En konto er personlig - den skal ikke deles med andre. Du sikrer kontoen din med passordet.