TJINFO

Rundskriv av 25/9-1996

From: IT-DIREKTØREN
Date: Wed, 25 Sep 1996 22:20:37 +0200
 
 
A short english version of this message follows immediately after the
norwegian text.
 
 
Masseutsendelse av elektronisk post
--------------------------------------
 
I det siste har vi fått stadig flere masseutsendelser av elektronisk post til
brukerne ved UiBs datanett, d.v.s. post som adresseres til "alle@
.uib.no." I mange tilfeller har innholdet i disse meldingene vært helt på
siden av UiBs virkeområde (jazzklubber, dansekurs, markedsføring etc.).
 
Slike utsendinger er svært krevende for systemene våre, og resulterer i at
bruken av masselagre øker betydelig, fordi tusenvis av kopier av den samme
meldingen blir lagret over hele nettet.
 
o    Bruk av UiBs elektroniske postsystem til slike masseutsendinger
    er *ikke* lovlig i henhold til gjendende IT-reglement. Slik
    bruk av postsystemet vil bli påtalt, og de aktuelle brukerne
    risikerer å miste sine rettigheter. Se forøvrig
    
 
o    Utsending av meldinger til postlister av typen "alle" skal
    begrenses til informasjon som er relevant for UiBs primæroppgaver
    og drift. Postsystemet er *ikke* et verktøy for generell
    annonserering av tiltak og begivenheter en gjerne vil ha oppmerksomhet
    omkring, uansett hvor hyggelige disse måtte være.
 
o    Brukere med et sterkt formidlingsbehov oppfordres eventuelt
    til å ta kontakt med Informasjonsavdelingen for å drøfte
    aktuell formidlingsmåte. Et annet alternativ er å finne en passende
    news-gruppe.
 
English version:
 
Improper use of e-mail
-------------------------
 
The University's e-mail system is *not* a general tool for announcement. In
particular, the use of mailing lists must be restricted to distribution of
information related to research, education and management at the University.
Improper use of e-mail may result in loss of access to the computer system.
 
[Tilbake]

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 16:45:56 16/4-2021 (+0200)

Du bruker Internet-nummeret 34.204.201.220

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-34-204-201-220.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 5/2-2000 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55 58 00 00

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in