TJINFO

Lagre en fil tilgjengelig på webben

[ English ]

For å unngå å sende store vedlegg i epost kan du bruke denne tjenesten. Du laster opp en fil her og mottar en webadresse som du kan oppgi i eposten heller enn å sende hele filen til alle mottagerne.

Oppgi brukernavn og passord på de sentrale unix-maskinene (SEBRA)

Brukernavn
Passord

[Om denne tjenesten]  [Om SPAM]  [Lag en midlertidig og ublokkérbar adresse

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 05:07:06 20/1-2020 (+0100)

Du bruker Internet-nummeret 3.95.139.100

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-3-95-139-100.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 21/8-2006 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55 58 00 00

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in