TJINFO

Vedlegg

Logg inn

ERROR:
Invalid id (da9dc62e8b31f5676be5d436fd116d9e)


Elektronisk informasjon ligger nå oftest lagret i spesielle formater (f.eks PDF og Word). Når slike filer sendes som vedlegg til epost, kan de bli veldig store og når meldinger sendes over lister med mange mottagere dubleres datafilen for hver adressat. Slik opptar meldingen tilslutt veldig stor lagringsplass og bruker unødig mye ressurser.

Store meldinger hoper seg også opp i den enkeltes innboks og folk ender opp med overskredne diskkvoter. Kapasitetsproblemer når innboksen skal leses kan også bli tilfelle, særlig for mobile brukere uten fast kontormaskin. Oftest er også bare en del av mottagerne på en stor liste faktisk interessert i vedlegget - nå vil de kunne velge om de vil hente det eller ikke.

UiB har hatt generelle restriksjoner på forsendelser av vedlegg over de automatisk vedlikeholdte "alle-listene". Disse restriksjonene har irritert mange, særlig når en ikke har hatt enkel tilgang til et fellesområde hvor vedlegget kan legges tilgjengelig for mottagergruppen.

Også utenfor interne epostlister kan store vedlegg i epost skape problemer. Grensen for hvor stort et vedlegg kan være varierer mellom verdens universiteter og andre epostleverandører. Praksis omkring hvilke vedleggstyper som aksepteres, er også svært ulik.

Her er en løsning!

Ved hjelp av denne tjenesten kan du laste opp en fil til en sentral web-tjener på UiB. Etterpå mottar du en URL som vil gi en internettbruker tilgang til filen. Denne webadressen er laget slik at bare den som kjenner adressen vil få tilgang til filen, ingen tilfeldig websurfer vil kunne dumpe over den eller enkelt gjette adressen. Du vil få opplyst webadressen etter at du har overført filen, og du vil også få webadressen tilsendt i epost. Med dette sparer du ressurser for UiB og påfører mottagerne minimalt bry selv om du får informasjonen formidlet.

I meldingen du sender til mottagerne viser du til denne webadressen heller enn å legge filen med som et vedlegg til eposten:

Se her for ytterligere informasjon:
http://vedlegg.uib.no/?id=dff4329d8e45e2b60dcd066730ee2797

For mottager blir dette en klikkbar link slik at filen er enkelt tilgjengelig for alle med en moderne epostleser som ønsker å lese informasjonen.

Tjenesten har ingen begrensning på vedleggets type eller størrelse. Men veldig store filer kan være tunge å overføre vha en nettleser, selvsagt avhengig av kapasiteten på mottagers utstyr. Vedleggtjenesten er ikke laget som, ei heller ment som en offentlig publiseringsløsning. Det finnes en rekke andre publiseringsløsninger som er mer egnet enn vedleggtjenesten

Det må forventes at filer større enn 2 gigabytes vil skape problemer.

Når du laster opp en fil kan du angi hvor lenge den vil bli liggende tilgjengelig, velg antall dager mellom 14 og 365. Vis måtehold særlig når du legger ut store datafiler. Du vil senere kunne logge inn påny og se hvilke filer du har liggende på serveren og evt fjerne dem.

Som ansatt eller student ved UiB kan du benytte denne tjenesten ved å logge inn og laste opp en fil her.

Det er bare den kryptiske adressen som skjuler filen for alminnelig tilgang. Leseren vil ikke (pt) bli avkrevd ytterlige passord e.l. så vedleggene kan tilbys eksterne personer like gjerne som studenter og ansatte ved UiB. Det er imidlertid bare eier av en gyldig datakonto i SEBRA som kan laste opp filer på serveren.

Informasjon som er beskyttet eller hemmelig MÅ IKKE LEGGES UT på denne eller andre webtjenester.

[Last opp et vedlegg]  [Om lister]  [UiBs Intranett]

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 13:01:07 20/10-2021 (+0200)

Du bruker Internet-nummeret 3.229.142.91

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-3-229-142-91.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 20/8-06 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55 58 00 00

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in