TJINFO

wantspam

Ikke stopp spam til meg

Her kan du ta forbehold mot at IT-avdelingen blokkerer epost adressert til deg, Har du allerede reservert deg mot slik blokkering, kan du også oppheve det her. Meldinger som ville ha blitt stoppet av spamfilterne, blir merket med headeren
   X-UiB-wantspam: yes årsak
mens andre meldinger får meldingshode
   X-UiB-wantspam: ok

Dersom du videresender all posten din fra UiB til en ekstern epost-operatør, skal du ikke bruke tjenesten.


Dont block my mails

By logging into this page, you can ensure that no spam filtering of your email will be done by the IT-department's servers. If no filtering is done, you can reenable it as well. Messages that would have been blocked by the spam filters, will be marked with the header
   X-UiB-wantspam: yes reason
while the rest of the messages get the header
   X-UiB-wantspam: ok

This service should not be used if you are forwarding all your mail to another operator.


Brukernavn (Username)
Oppgi passordet ditt (Your password)
[Mer om SPAM]  [Send me weekly reports]  [Make unblockable address

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 22:21:42 15/6-2021 (+0200)

Du bruker Internet-nummeret 35.171.146.141

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-35-171-146-141.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 15/8-2008 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55 58 00 00

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in