TJINFO

Spamrapport

Om denne tjenesten

Heller enn å få denne rapporten ukentlig på epost, kan du lese oppdatert oversikt over avvist epost.

Dersom du har konto på IT-avdelingens epost-tjenere kan du få tilsendt ukentlig oversikt over hvilke eposter som spamblokkeres og hindres i å nå din innboks. Får du allerede slik rapport tilsendt kan du også oppheve forsendelsen her.

Rather than reading this report weekly on email, you can view current status of your rejected mails.

If you have an email account on the mail-servers at UiB you can get a weekly report over which emails that have been blocked and not delivered to your inbox. If you already get this report you can cancel it here.

Brukernavn/Username
Passord/Password

[Mer om SPAM]  [My spam]  [Dont stop ANY mail]  [Make unblockable address

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 15:32:02 7/3-2021 (+0100)

Du bruker Internet-nummeret 3.238.186.43

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-3-238-186-43.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 27/10-2002 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55 58 00 00

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in