TJINFO

WEB-CACHE ved UiB

Ny informasjon for brukere av UIBs systemer eksternt lokalisert.

Til tjenestene tilbudt rundt webserveren ved IT-avdelingen, webber.uib.no, kommer også en cache-server. Kanskje vi mangler ett godt og innarbeidet norsk ord for dette begrepet som ofte også refereres til som HTTP proxy? Ved Universitetet i Tromsø finnes en god og generell gjennomgang av hva WWW caching er.


OBS!

Befinner du deg utenfor UIBs nettverk og savner tilgang til interne dokumenter på UIBs webtjenere eller vil benytte abonnementsordninger som Universitetetsbiblioteket tilbyr universitetets ansatte og studenter, må du skaffe deg skaffe deg et eget passord.

Om cacheserveren

Cacheserveren er en egen demon på webserveren, den disponerer et mellomlager. Brukere av cacheserveren sender alle sine forespørsler til verdens webtjenere via cacheserveren. Dersom den forespurte websiden allerede finnes i mellomlageret, mottar brukeren denne kopien istedetfor at en ny kopi lastes ned fra den egentlige webtjeneren. På denne måten sparer vi nettet for overføring av samme datamengde flere ganger og brukeren av cacheserveren mottar svaret hurtigere.

Webcachen på IT-avdelingen mellomlagrer ikke websider som finnes på webservere ved UiB, alle slike forespørsler sendes direkte til webserveren. Standard lagringstid for en webside i cachen, er 28 dager, denne settes automatisk til verdien av en evt verdi av Expires: headeren til siden. Ellers følger cacheserveren vanlige regler, cgi-bin scripts lagres ikke, heller ikke URLer som inneholder spørsmålstegn. Serveren har en egen algoritme for å sjekke om sider har endret seg siden forrige gang siden ble lastet ned til serveren. Brukeren kan alltid tvinge webcachen til å sjekke om en ny versjon finnes, ved å bruke Reload knappen på webbrowseren en benytter.

Mer om hvordan webcachen fungerer kan en lese hos UiT. UiB benytter den beste programvaren tilgjengelig for cacheservere, Squid og den beste informasjon finnes der.

UiB har et samarbeid for høyere ytelse av webcaching med UNINETT og Universitetet i Tromsø. Samarbeidet foregår gjennom en to-nivå cache. Når en forespørsel mottas av UiBs webcache etter en side som ikke finnes lagret lokalt, sender vår cacheserver en forspørsel til våre to nabo-cacheservere. Dersom positivt svar mottas fra en av disse, vil den kopien bli sendt brukeren. Mottas ikke positivt svar i løpet av to sekunder, vil siden bli hentet direkte fra den opprinnelige webserveren. Tilsvarende benytter UiT og UNINETT cacheserveren til UiB.

Dette samarbeidet er hensiktsmessig siden UiB har meget høy datanettkapasitet mot disse to cacheservererne, linjene dit er på langt nær så belastet som UNINETTs utenlandsforbindelse. Cacheseveren til UiB vil ikke bruke disse to naboene for sider som ligger på norske webtjenere, norske sider lagres imidlertid som normalt i cachen.

Cacheserveren disponerer for øyeblikket et mellomlager på ca 160 gigabytes. Daglig oppdatert statistikk fra cacheserven er tilgjengelig. Totalt finnes nærmere 40% av alle etterspurte websider allerede på en av de tre cacheserverne.


Reklamefri surf?

Mange irriterer seg over at ellers informative sider er tunge å laste fordi sidene er overfylte av reklame, særlig kan det være slitsomt på oppringte eller trådløse forbindelser.

Som et ekstra tilbud til brukere av webcachen har vi tatt i bruk Junkbuster. Løsningen vil fjerne mye av reklamen på websider, særlig prøver Junkbuster å eliminere levende reklame-bannere.

Dersom du følger oppskriften under, men oppgir denne URLen istedetfor:

http://www.uib.no/cgi-bin/ijb
så er du straks kvitt masse reklame i nettleseren din. Alternativt kan du følge oppskriften under og oppgi 82 i stedet for 81.

Hvordan bruke cacheserveren

Alle kjente browsere har støtte for å bruke en cacheserver eller HTTP proxy. På ett eller annet vis må du gi browserene disse konfigurasjonsdataene:
host:
www-cache.uib.no
port:
81

De fleste bruker vel Netscape(?) og framgangmåten for å bruke cacheserveren er da (Netscape-3.0):
 1. Velg «Options»
 2. Velg «Network Preferences»
 3. Velg «Proxies»
 4. Velg «Automatic Proxy Configuration»
 5. I feltet «Location URL», skriv inn http://www.uib.no/cgi-bin/apc
 6. Velg «OK»
Netscape-4 (Communicator)
 1. Velg «Edit»
 2. Velg «Preferences»
 3. Velg «Advanced»
 4. Velg «Proxies»
 5. Velg «Automatic Proxy Configuration»
 6. I feltet «Location URL», skriv inn http://www.uib.no/cgi-bin/apc
Eller du kan sette det opp manuelt:
 1. Velg «Options»
 2. Velg «Network Preferences»
 3. Velg «Proxies»
 4. Velg «View»
 5. I feltet «HTTP Proxy», skriv inn www-cache.uib.no
 6. I feltet «HTTP Proxy Port», skriv inn 81
 7. Velg «OK»
Internet Exploder-5 (Microsoft)
 1. Velg «Tools»
 2. Velg «Internet Options»
 3. Velg «Connections»
 4. Velg «LAN Settings» (bruker du oppringt må du velge «Setup»)
 5. Velg «Use automatic configuration script»
 6. I feltet «Address», skriv inn http://www.uib.no/cgi-bin/apc
Informasjon om hvordan å benytte cachende proxy server for andre klienter, kan finnes på siden til Univ i Tromsø nevnt ovenfor.
[statistikk] [IT-avdelingen] [Info om andre tjenester] [Info om andre tjenester]
Ansvarlig for cacheserveren er meg.

Tiden ved Universitetet i Bergen er nå 16:01:43 16/1-2018 (+0100)

Du bruker Internet-nummeret 54.90.83.229

Nummeret er i DNS registrert med navnet ec2-54-90-83-229.compute-1.amazonaws.com.

Du er ikke koblet opp via Universitetet i Bergens nettverk.

Sist oppdatert 3/4-2002 av hmk


Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren

Kontakt: hmkcookies at this site are just helping you stay logged in